Редакционна колегия

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:
чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев, Икономически университет–Варна

СЪСТАВИТЕЛИ:
д-р Невян Митев
Симеон Кулиш

ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР:
Кольо Хубенов

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
проф. д.и.н. Дариуш Розмус, Хуманитарен университетСосновиец,
Полша
проф. д.и.н. Стела Дончева, ШУ „Епископ Константин Преславски“
проф. д-р Айше Кайъпънар, Турски национален университет по
отбраната, Анкара, Турция
проф. д-р Атила Барани, Университет в Дебрецен, Унгария
проф. д-р Левент Кайъпънар, Анкарски университет, Турция
проф. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски“
доц. д-р Васил Параскевов, ШУ „Епископ Константин Преславски“
доц. д-р Иван Вълчев, СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Иво Топалилов, Институт по балканистика с център по
тракология към БАН
доц. д-р Стефан Минков, ШУ „Епископ Константин Преславски“
доц. д-р Цветана Иванова, ШУ „Епископ Константин Преславски“
гл.ас. д-р Михаил Христов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“