„Журнал за исторически и археологически изследвания“ е българско специализирано научно издание по история и археология. Всички статии, изпратени за публикуване в списанието, се рецензират. Журналът е създаден и се издава от Инициативен комитет, а редакционната колегия се състои от авторитетни учени.