ЖИАИ 2020/1

Съдържание

Към читателя

И. Илиев. Антични мечове и бойни ножове от Исторически музей–Дългопо

Х. Маркова. Един вид костени апликации от гроб № 3 от „Дългата могила“ до с. Kараново, общ. Нова Загора (края на I в. сл.Хр.–средата на II в. сл.Хр.)

М. Христов. Част от римска фалера от района на Самоков

Р. Иванов. Османските архитектурни паметници в Източните Родопи (XV–XIX в.)

Р. Иванов, М. Тютюнджю. Уникален османски епиграфски паметник от Пловдив

С. Сечкин. Конюшня от османския период (XVII в.) до джамията „Султан Ахмед“ в Истанбул

Ж. Цветков. „Великото хуманно дело“ (Българският въпрос в руската източна политика)

Д. Георгиев. Доктор Иван М. Панов – живот и дело

М. Христов. Част от римска фалера от района на Самоков

Л. Василев. Една дискусионна сребърна монета – архаичен тип от VI в. пр.Хр. от България

В. Беков. Колективна находка с контрамаркирани монети на Одесос от Варна

Съкращенията в броя

Авторите в броя