ЖИАИ 2019/1

Съдържание

И. Илиев. Бронзови върхове на стрели от Тракийската епоха от фонда на Исторически музей–Дългопол

М. Христов. Ремъчни принадлежности от римската епоха, от обект “Шишманово кале“, при гр. Самоков

В. Митева. Професионалните сдружения в провинция Долна Мизия и тяхната религиозна дейност

Г. Тодоров. Външният град на Плиска през XI век

В. Горанчев. Посолският приказ и неговата дейност при администрирането на посещенията на представители на православния изток в Русия през XVII век

О. Алиев. Подбрани извори за историята на Ветово и околностите му

Д. Георгиев. Ролята на Българската православна църква в живота на провадийци между двете световни войни

Т. Симеонова. Международните отношения, Балканите и българо-югославският пакт от 24.01.1937 г. (Втора част)

Х. Милков. Дьо Гол – последният велик човек в Историята (120 години от рождението на Генерала)

Я. Тачев. Mетрични параметри и номинали на сердикийските провинциални монети

Я. Тачев. Нови типове и варианти провинциални монети на Сердика

Н. Митев. Денар на Луций Вер (161–169) от Провадийско

М. Класнаков, В. Върбанов. Колективна находка от антониниани от с. Дъбовица (Шехово), Бургаска област

Л. Василев. Бронзов фолис на картагенския узурпатор Домиций Александър от Пловдив

Л. Василев. Бронзов нумус на Вандалското кралство в Северна Африка от района на град Бургас Любомир Василев

Р. Иванов. Османски монети от Пловдив (XIV–XV в.)

К. Димов. Тройни грошове на Сигизмунд III Ваза (1587–1632) от монетарницата в Рига

Съкращенията в броя

Авторите в броя