ЖИАИ 2017/2

Съдържание

Г. Попов. Повишеното образование в Древен Египет

М. Христов. Фибула от епохата на Великото преселение на народите, открита във Варна

Д. Петров. Епископски центрове по Долен Дунав IV–VI век

Х. Кузов, Н. Русев. Археологически проучвания на градската територия на Одесос (extra muros) през 2016 г.

Т. Роков. Зараждането на идеята за подводни археологически проучвания в България

Р. Иванов. Надгробни паметници от некропола около джамията Сеийд Махмуд (Орта мезар) в Пловдив (XVIII–XIX в.)

Krz. Ząbecki. Official Language Policies Regarding Indigenous Languages in the Colonial Americas

С. Кулиш. Георги Андреев (Кобе) – историята на един интербригадист в Испания

Н. Митев, Д. Георгиев. Талеров фалшификат на саксонския курфюрст Август I (1567–1586) от района на с. Добрина, Провадийско

Н. Митев. Четвърта международна нумизматична и икономическа конференция “PECUNIA OMNES VINCIT”, Краков, 12–13.05.2017 г.

Съкращенията в броя

Авторите в броя