ЖИАИ 2016/3

Съдържание

Д. Георгиев. Загинали войници и офицери от Община Провадия по време на Втората световна война (1941–1945 г.)

С. Анчев. България в края на Втората световна война, преди и по време на Парижката мирна конференция от 1946 г.

И. Баева. Геополитически предпоставки за обявяването на България за република

С. Танев. България 1946 г. – монархия или република

Е. Калинова. Републиката в България – кога и как стана възможна?

Д. Петков. Европа и България след Втората световна война – тематизиране на тяхната историческа съдба и политическо значение до началото на 21 век

М. Митова. Развитие на стокообмена между България и ФРГ през 80-те години на XX в. и трудностите пред българския износ

В. Параскевов. „Другата половина на Европа“: списание „Икономист“ за вътрешната и външната политика на България (1985–1989 г.)

И. Белчева. Статуята на Републиката: от площад „9-ти септември“ до Музея на социалистическото изкуство

Р. Мишев. Никола Аврейски. САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон. От създаването на САЩ до края на Втората световна война. През епохата на Студената война. От приключването на Студената война до наши дни. Изд. „Фабер“, В. Търново 2013, 936 с.

Съкращенията в броя

Авторите в броя