ЖИАИ 2015/1–2

Съдържание

Р. Иванов, Р. Иванов. Укрепената владетелска резиденция в средновековния град Пловдив (края на XII–началото на XV в.)

Д. Георгиев. Български офицери възпитаници на Одеското юнкерско пехотно училище, участници в Сръбско-турската война през 1876 г.

Р. Мишев. Австро-унгарските военностратегически планове в началото на Първата световна война 1914–1915 г.

В. Параскевов. Влиянието на западното търговско ембарго върху българо-британските стопански отношения (1949–1953 г.)

С. Танев. Българското историческо образование в контекста на европейския интеграционен процес: с национален облик и без космополитен “чар”

К. Кръстев. Османски и европейски монети (XIV–XVIII в.) от фонда на ИМ–Попово

К. Кръстев. Златен гулден на последния унгарски крал Лайош II, отсечен през 1517 г., от фонда на ИМ „Искра“, Казанлък

Съкращенията в броя

Авторите в броя