ЖИАИ 2014/1–2

Съдържание

Н. Неделчев. Военно-демократичното общество в Древен Египет

В. Митева. Ереси и ортодоксии. Две лица на ранното християнство – евионити и маркионити

В. Станков. Още веднъж за произхода и прародината на българите по данни от писмените източници – арменски и сирийски

А. Киряков. Леточислението на древните българи и древномакедонския календар

Р. Иванов. Печенежки нашествия в южнобългарските земи (по археологически данни от некропола при с. Искра, общ. Първомай)

В. Михалев. За обучението и възпитанието в гръцките образователни институции във Варна през XIX–началото на XX век

В. Спиридонов. По въпроса за кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша

С. Кулиш. Войната в Афганистан като фактор за разпада на Съветския съюз (1979–1989г.)

Я. Тачев. Възникване на монетосеченето на Дионисополис

Я. Тачев. Нов тип бронзова автономна монета на Дионисополис

В. Беков. Стартът на провинциалното монетосечене на Одесос (краят на I в. пр.н.е.–I в. от н.е.) и псевдоавтономните емисии на града (I в. пр.н.е.–III в.)

С. Димова. Провинциални бронзови монети на Одесос и Марцианопол от колекцията на Музей „Старинен Несебър”

Е. Паунов. Монети от разкопките на късноримско и ранновизанатийско укрепление при кв. Църква (б. Даскалово)–Перник

Х. Узунов. Монета на Константин Тих Асен от село Тетово, Русенскo

Н. Митев. Акче на Муса Челеби (1411–1413) от Пловдивско

К. Кръстев. Османски монети от XIV–XV в. от фонда на РИМ–Бургас

Съкращенията в броя

Авторите в броя