Цели и обхват

Журнал за исторически и археологически изследвания е българско специализирано научно издание по история и археология. Списанието се издава от Редакционен комитет с подкрепата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, а редакционната му колегия се състои от авторитетни учени от страната и чужбина. Всички статии, изпратени за публикуване в списанието, се подлагат на двойно анонимно рецензиране.

Редакционната колегия на Журнал за исторически и археологически изследвания се интересува преди всичко от публикуването на оригинални научни трудове, изследващи историята и археологията на българските земи и на Югоизточна Европа без ограничения на хронологичния обхват и на научната методология.

Статиите на Журнал за исторически и археологически изследвания се реферират, индексират и листват в:

ISSN 1314-748X (print)   

ISSN 2683-0418 (online)