ЖИАИ 2024/1

Съдържание

Към читателя

П. Минков, Б. Павлова. Раннобронзова керамична паница от колекцията на музея при Археологическия резерват „Тракийски и античен град Кабиле“

Г. Ковачев. Бронзова статуетка на морска пантера с ездач от Източната могила до с. Караново, Новозагорско

Х. Кузов, Г. Илиева. Археологически паметници в землището на село Могила, община Каспичан, област Шумен

А. Джафер. Занаяти и занаятчийско развитие на християните в османския провинциален град (По примера на Ески Джума през първата половина на XIX век)

Х. Милков. Дани Червения, или как със 142 души се събаря Петата република

В. Михнева. Будителският XIX век на българите (Будителският XIX век на българите. Сборник с научни статии, посветен на 200-годишния юбилей от рождението на Добри Чинтулов. И. Русев и кол. (ред.). В. Търново/Сливен: Издателство „Фабер“/РИМ „Д-р Симеон Табаков“, 2023, 307 стр.)

Н. Митев. Приносът на Ясуо Кинбара в проучването и популяризирането на българската история в Япония

Авторите в броя