ЖИАИ 2023/2–3

Съдържание

И. Караджинов. Три непубликувани железни меча с езичеста дръжка от Северна България

Н. Торбов. Върховете от копия от II–I в. пр.Хр. и погребалните обреди в Северозападна България

P. Minkov. Thread Dolls: Bone Heads Belonging to Islamic Rag Dolls in the Collection of the National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences

К. Лавиш. Чаша на света Ядвига от средновековния Новогрудок

В. Рогозенски. Социалистическата идеологическа пропаганда в Полша по времето на управлението на Болеслав Берут (1947–1956)

Л. Василев. Сребърна имитация на унгарски златен флорин на Владислав III Ягело–Варненчик (1434/1440–1444) от Пловдив

К. Димов. Османските монети на Балканите (Димитър Уайтстар. Каталог за монетите в обращение през Османското владичество на Балканите. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2021, 96 стр.)

Б. Станимиров. Кварталите на Габрово. Част 2 (Даниела Цонева, Момчил Цонев. Кварталите на Габрово. Част 2. София: Издателство „Фондация за българска литература“, 2023, 383 стр.)

Авторите в броя