JHAR 2022/2–3

Contents

В. Василев. Капаче от антична касета за восъчен печат от фонда на Археологическия музей–Сандански

С. Атанасова. Забравените българи: Петър Кермекчиев – патриот и филантроп

Д. Цонева. Кожарството в Габрово и Севлиево (1878–1947 г.) – традиции и модерност

П. Павлович. Арабите в Сицилия: от завоюване към културен синтез (Десислава Владимирова. Арабите в Сицилия (IX–XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, 200 стр.)

Д. Цонева. Нова книга за българската текстилна промишленост (1800–1912 г.) отговаря защо е трудно „да плуваш срещу течението“ (Мартин Иванов. Срещу течението: Българската текстилна промишленост, 1800–1912 г. София: Издателство „Сиела“, 2021, 551 стр.)

П. Павлович. Домът на исляма през погледа на енциклопедиста (Йордан Пеев. Дом на исляма. Справочник. София: Издателство „Изток–Запад“, 2022, 880 стр., 7 цветни илюстрации)

List of Authors