JHAR 2018/2

Contents

И. Илиев. Непознати видове железни върхове на стрели от тракийската епоха от Исторически музей Дългопол

Х. Кузов, М. Христов. Спасително археологическо проучване в античния Одесос и късносредновековна Варна през 2017 г.

Г. Томов, Р. Иванов. Към въпроса за средновековната сграфито керамика тип зевксип от територията на България

Д. Георгиев. Негово Всеблагоговейство иконом Иван К. Радов – живот в служба на Бога и България

М. Лазарова. Политиката на Ейбрахам Линкълн в пограничните щати, 1861–1865 г. Част 2: прокламациите на политическите генерали и плановете на президента за премахване на робството на база поетапна и компенсирана еманципация

Д. Александрова. Документи за революционната дейност на Капитан Петко войвода в периода 1869–1878 г.

С. Димитров. „Завоят” на английската политика спрямо България в периода (1885–1887)

Р. Манов. Формиране на парламентарната анкетна комисия към XVII обикновено народно събрание

Т. Симеонова. Международните отношения, Балканите и българо-югославският пакт от 24.01.1937 г. (Първа част)

Х. Милков. Мелник: от шеф на тайните служби по кървавия път към Евиан (1958–1962)

С. Симеонов. Балканците или идентичността на модерните обречени

Я. Тачев. Аполония Понтийска в системата на римското провинциално монетосечене в Тракия и Долна Мизия

Я. Тачев. Фалшификати на провинциални аполонийски монети

Л. Василев. Медна филса на Мамелюшкия султанат от края на XIV в. от град Айтос (Бургаска област)

Р. Иванов. Oсмански епиграфски паметници от Kарлово

Abbreviations

List of Aurhors