JHAR 2018/1

Contents

И. Коцов. Технология на медната металургия през халколита в днешните български земи. Две медно-рудни зони – две технологични решения?

Р. Иванов, Р. Иванов. Варна през 1840 г. според инспекциония доклад на Сеййид Хаджи Ахмед Ариф Хикмет бейефенди

М. Лазарова. Политиката на Ейбрахам Линкълн в пограничните щати, 1861–1865 г. Част 1: реконструкция на щатското управление

Д. Георгиев. Освободителната Руско-турска война (1877–1878 г.), българското опълчение и Провадия

Я. Дубаз. Съветско-турските противоречия за проливите след Втората световна война и влиянието им върху българо-турските отношения (септември 1944 г.–декември 1946 г.)

Д. Петков. Европейското развитие – от световно превъзходство до второстепенност в световната политика

В. Върбанов, В. Иванов. Находка от централни бронзови монети от с. Гиген, Плевенско

К. Димов. Разпръсната колективна монетна находка с дубровнишки талери от с. Чомаковци

Р. Иванов. Oсмански надгробни паметници от Xасково (XVI–XIX в.)

С. Танев. Жоро Цветков. България – Русия. Заедно или разделени. Фондация „Устойчиво развитие на България” – издател. С., 2015, 418 с.

Н. Аврейски. ЗАВЛАДЯВАЩО ИСТОРИЧЕСКО ЧЕТИВО. Радослав Мишев. Исторически ескизи. Част 1-2. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2012-2016, 343 с.; 339 с.

Abbreviations

List of Authors