JHAR 2016/1–2

Contents

Х. Кузов, М. Христов. Проучвания по северната крепостна стена и зидан водопровод на късноантичния Одесос

Н. Русев. Castellum Aquae и кула по късноантичната крепостна стена на Одесос (Керамика)

Р. Иванов, Р. Иванов. Керамика на Селджукския султанат от България

Н. Кънев. Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик

М. Андреева. За педагогическите възгледи и дейност на Панайот Волов

Д. Георгиев. Загинали офицери и войници от гр. Провадия по време на Първата световна война (1915–1918 г.)

Р. Ангелова. Съюзът на Евангелските баптисти църкви в България при председателството на Христо Марчев (1921–1923)

С. Кулиш. Съветският съюз от края на 70-те до началото на 90-те години на XX век. Формиране на Общността на независимите държави (ОНД). Някои бележки към темата

С. Стоянов. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията

В. Беков. Римски провинциални монети, сечени в Одесос, от колекцията на Александър Русев (I в. пр.Хр.–III в.)

Я. Тачев. Монетосеченето на Анхиалос. Фалшификати

С. Антонов. Някои хипотези относно печатите на Давид Комнин от България

Abbreviation

List of Authors