JHAR 2015/3

Contents

Х. Узунов. Още веднъж за халкидските шлемове в Тракия

И. Стоянов. За разпространението на християнството сред долнодунавските хуни в светлината на римо-варварските съюзни отношения от края на IV–нач. на V в.

Х. Кузов, М. Манолова-Войкова, М. Христов. Археологическо проучване в античния Одесос и средновековна Варна през 2013 г.

К. Станев. Донжон ли е щерната на Небет тепе в Пловдив?

Д. Георгиев. Жени от град Провадия и района – „самарянки” в провадийската местна военна болница по време на Първата световна война

Е. Врежаков. Развитие на политическите отношения между Вашингтон и Москва (1933–1936)

С. Стоянов. Бележки върху системната адаптивност на инженерната геодезия и полевата археология

В. Беков. Автономни и псевдоавтономни монети на Одесос от колекцията на Аександър Русев (III в. пр.Хр.–I в. сл.Хр.)

Я. Тачев. Метрични параметри и номинали на монетите на Анхиало

Н. Митев. COLIN IMBER. THE CRUSADE OF VARNA, 1443–1445. Manchester, 2006

Abbreviations

List of Authors