JHAR 2013/1

Contents

П. Минков. Керамични фрагменти от раннобронзовото селище до Езеро с белези на керамичния стил на култура Коцофени

И. Топалилов. Още веднъж за стратегия Бесика

И. Карайотов. “Под високите стени на Анхиалос”

С. Дончева. Точните науки в средновековната християнска архитектура

Т. Петров. Развитие и роля на българското образование през Средновековието

Г. Ковачев. Почви и стопанство в Североизточна Тракия през XIII–XIV век

Н. Митев. При коя крепост кръстоносната армия на Владислав III Варненчик (1434–1444) получава писмото, което я известява за преминаването на османската войска през Проливите през есента на 1444 г.?

М. Драгнева. На пазар в Провадия (XVI–XVIII в.)

Р. Ангелова. Младен Синигерски, Русия и политическата криза от 1886 г.

С. Кулиш. СССР, СИВ, Варшавският договор и Балканите (1946–1955 г.)

К. Сандева. Реставрация на оловна котва от фонда на Военноморския музей–Варна

Used Abbreviations

List of Authors